fbpx

Omm u iben – Storja miktuba minn Mandy Cilia.

Miktub minn
Reklam

Mara ta’ madwar erbgħin sena dehret wieqfa quddiem rixtellu tal-ħadid. Ma damitx wisq tistenna għax il-bieb infetaħ u sabet ruħha ġewwa f’kunvent tas-sorijiet. Is-soru tbissmitilha dik it-tbissima tas-soltu iżda l-mara ftit tat kas għaliex kienet tinsab anzjuża fuq dak li kellha tgħidilha s-soru. 

‘’Għandi aħbar tajba għalik!’’ Qaltilha s-soru

‘’Sibtuh?!” Staqsiet il-mara fuq ix-xwiek. 

‘’Iva, u jixtieq jiltaqa’ miegħek huwa wkoll’’ Għal dik l-aħbar li tatha s-soru għal ftit ma waqatx mal-art li saħansitra kellha tpoġġi fuq is-sufan biex terġa’ tiġi f’sikkitha. Kellha silta ta’ mistoqsijiet x’tistaqsi u s-soru qratilha moħħha għax kompliet tgħidilha.

‘’Illum ma setax, però għada lest li jiġi hawn u tkunu tistgħu tiltaqgħu jekk dejjem hu tajjeb għalik’’

‘’Tajjeb! Tajjeb ħafna għalija!’’ Il-Passat li għaddiet minnu meta kienet għadha żagħżugħa qatt ma ħalliha kwieta u ma setgħetx temmen li wara dawn is-snin kollha ta’ tiftix għal binha issa kienet waslet biex taqta’ xewqitha.

Kien għad kellha biss sittax-il sena meta nqabdet tqila. Ma kinitx taf x’ħa taqbad tagħmel u sfortunatament il-ġenituri tagħha xejn ma kienu ta’ għajnuna għaliha għax kif kienet tathom l-aħbar bla kliem ta xejn qabdu u tefawha ‘l barra biex tfendi għal rasha. Il-maħbub tagħha wegħedha li ħa jgħinha biex flimkien jagħtu ħajja ġdida lit-tarbija tagħhom imma lanqas dan ma kellu jkun għaliex ftit wara tilef ħajtu fuq il-post tax-xogħol. Ħassitha ħa tiġġennen għax ma kellix fuq min iddu. L-unika triq li setgħet tara hi dik li tagħti lit-tarbija f’idejn is-sorijiet għax hi ma kellhiex biex tieħu ħsiebha u kontra qalbha hekk għamlet. 

Kellha tifel il-ġmiel tiegħu u meta rat li kien ser ikollha tinfired minn ma binha qalbha ħassitha ħa tinqasam. It-tifel ma damx wisq f’istitut għax sab familja li addottatu u kiber f’ġuvni ta’ valuri tajba. Minn dejjem kien jaf li hu kien iben addottat iżda qatt ma wera xi xewqa partikolari li jkun jaf fuq il-familja vera tiegħu. Malli sabuh u qalulu li l-omm naturali tiegħu riedet tiltaqa’ miegħu għall-ewwel tfixkel u ma kienx jaf x’ser jaqbad jagħmel imma mbagħad aċċetta li jiltaqa’ magħha. U sa fl-aħħar il-ġurnata tagħhom kienet waslet. 

Malli ratu dieħel stħajlitu l-maħbub tagħha u  ftakret f’kemm kien iħobbha minkejja li issa għaddew ħafna snin.

‘’Ibni’’ l-unika kelma li ħarġet minn fommha.

Binha resaq viċin tagħha u għannaqha miegħu fil-waqt li ħalliha tgawdi dak il-mument li min jaf kemm kienet ilha tistenna.

‘’Aħfirli ibni, aħfirli talli abbandunajtek imma ma stajtx nagħmel mod ieħor’’Qaltlu hi u tħaddnu magħha. Hu nqala’ minn magħha u ħares f’għajnejha.

‘’Ta xix tridni naħfirlek mamà? Kieku ridt stajt ħlist minni biex tkompli b’ħajtek imma int għażilt li xorta ttini d-dawl. Int kont li tajtni l-ħajja u ta’ dan nibqa’ nafulek għomri kollu’’. 

Għall-kliem ta’ binha nfaqgħet tibki u fil-waqt li reġgħet għannqitu magħha bi mħabba kbira, għalqet għajnejha u rringrazzjat ‘l Alla li fl-aħħar t-talb tagħha kien instema’. 

 

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese