fbpx

Deċiżjoni – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Hi u tħares lejn wiċċha fil-mera ntebħet f’liema gravita spiċċat. Il-koħol li kellha m’għajnejha ma kinux ċajt u għalxejn ippruvat tgħattihom għax xorta baqgħu jidhru. Kien jeħtieġ li tieħu deċiżjoni qabel ikun tard wisq u jkollha tħallas b’ħajjitha.

Ma kinitx faċli tagħmel dan għax dejjem ittamat li s-sitwazzjoni ta’ bejniethom għad titjieb. Wara kull xebgħa li kienet taqla’ mingħandu dejjem kien jgħidilha li ddispjaċih talli għamel u li din l-istorja mhux ser terġa tirrepeti ruħha iżda mbagħad mal-ewwel argument kien jikser il-ħalfa tiegħu stess.  

Kien hemm ħafna nies madwarha li ridulha l-ġid billi ppruvaw jiftħulha għajnejha. Oħtha l-għażiża kemm-il darba qaltilha biex tmur l-għassa tagħmillu rapport lill-pulizija imma hi kienet tibża’ mit-theddid tiegħu. Hekk kif mesħet għajnejha li kienu għadhom kollu dmugħ qamet minn bilqiegħda u bdiet tippakkja ħwejjiġha.

Kif kienet qed tagħmel dan daħal fil-kamra l-ġuvni li malajr induna x’kienet qed tagħmel għalhekk ippruva jwaqqafha.

‘’Titlaqnix, taf li ma ngħixx mingħajrek’’

‘’Xbajt f’din il-ħajja! Ma jistax ikun inkompli sejra hekk’’

‘’Jiddispjaċini mhux apposta. Ma nafx xi ġrali dak il-ħin, intlift!’’

‘’Ħares lejn wiċċi. Pjaga waħda ġibtuli imma kun af li l-ferita li għandi f’qalbi hija ħafna akbar minn hekk’’

Mar jgħannaqha miegħu biex jitlobha taħfirlu ta’ dak kollu li għamlilha iżda dakinhar kienet deċiża. Ma riditx terġa’ taqa’ għan-nassa tiegħu għalhekk talbitu biex iħalliha ħa tkun tista’ titlaq minn dak il-post misħut. Hu ħalliha imbagħad kif ħarġet barra ħareġ fil-gallarija biex jaraha sejra.

‘’Hawn terġa’ tiġi. Dik ma toqgħodx mingħajri’’ Qal bejnu u bejn ruħu iżda din id-darba kien żbaljat għax ma marritx lura mill-pass li ħadet. Qatt aktar ma reġgħet lura għandu.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese