fbpx

Il-Festa. Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba.

Miktub minn
Reklam

IS-SOĊJETA’ MUŻIKALI MADONNA TAL-ĠILJU TAL-IMQABBA

Is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba twaqqfet uffiċċjalment fis-sena 1911 mis-Sur Paolo Caruana bil-għan li torganizza ċ-ċelebrazzjonijiet esterni marbuta mal-festa tal-Madonna tal-Ġilju li jsiru ta’ kull sena fl-Imqabba.

Oriġinarjament bl-isem ta’ “Circolo Pio X”, is-soċjeta’ mużikali Madonna tal-Ġilju hija dixxendenza diretta tal-Konfraternita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni, mwaqqfa Kanonikament ġewwa l-Imqabba nhar id-29 ta’ Jannar 1772 mis-saċerdot Bormliż Dun Giacomo Tortella.

Il-qasam tal-logħob tan-nar, minn dejjem kien sinonimu mal-festa tal-Madonna tal-Ġilju. Infatti, l-ewwel referenza dokumentata għall-piroteknika fl-Imqabba, insibuha fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju tal-1876, is-sena fejn propju waslet għall-ewwel darba ġewwa l-Imqabba il-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju, xogħol l-istatwarju mill-Isla Giovanni Darmanin.

Fiż-żmien bikri tat-twaqqif tas-soċjeta’, nbdiet ħidma ntensiva f’dak li għandu x’jaqsam mal-armar ta’ barra fejn fil-bidu tas-snin 20 tas-seklu l-ieħor naraw l-inawgurazzjoni tal-pedestall tal-vara l-kbira, sett trofej, sett ta’ tnax-il anġlu għal mal-Knisja, l-istatwa ta’ Malta u dik tal-Papa Piju X fost oħrajn.

Kapitlu ikraħ fl-istorja tas-soċjeta’ beda’ fl-1935 mal-Konċilju Reġjonali li sar bil-għan li jeqred għal kollox il-festi hekk imsejjħa sekondarji li mpona restrizzjonijiet ħorox fosthom li l-armar estern ikun limitat biss għall-pjazza. Din is-sitwazzjoni damet għal erbgħin sena sħaħ fejn finalment fl-1975 ħarġu l-permessi biex it-toroq kollha tar-raħal jintramaw għal dawn il-Festi. Fis-sena 1939 isem il-każin inbidel għal “The Lily Club”.

Mingħajr l-ebda dubju, l-Imqabba ma skappatx il-ħerba li ġabet magħha it-Tieni Gwerra Dinjija, fejn saħansitra fl-attakk tad-9 t’April 1942, il-koppla tal-Knisja Parrokkjali u l-kappellun tal-Immakulata Kunċizzjoni sfaw totalment meqruda. Il-vara tal-Madonna tal-Ġilju ntradment kompletament taħt it-tifrik, iżda b’xorti tajba, sofriet ħsarat minimi.

Fis-sena 1964, l-Għaqda tan-Nar fi ħdan is-Soċjeta’, lestiet il-bini tal-post tan-nar il-ġdid li kien wieħed aktar organizzat u tajjeb għan-neċessitajiet ta’ dak iż-żmien. Il-ħajja mhux dejjem ward u żahar u fil-fatt, is-Soċjeta’ għaddiet minn mumenti ta’ dieqa kbira minħabba inċidenti fatali marbuta ma’ dan id-delizzju. Dawn seħħew fl-1929, 1955, 1969 u 1997.

Fl-1993 twieldet l-ewwel Sezzjoni Żgħażagħ fl-Imqabba.

Fis-sena 2000, saret amenda fl-isem għal “Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju” u “Banda Madonna tal-Ġilju” u ġiet disinjata arma ġdida li tirrifletti aħjar dawn l-ismijiet. Din is-sena wkoll tibqa’ tfakkar meta delegazzjoni mis-Soċjeta’ u l-Fratellanza kellhom udjenza mal-Papa ta’ dak iż-żmien San Ġwanni Pawlu II ġewwa l-Vatikan.

Fl-2008, l-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju ġiet inkurunata bħala rebbieħa assoluta tal-Festival Nazzjonali tal-logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat fuq il- Fosos tal-Floriana. Fl-2010 ġie mniedi l-proġett kolossali tat-twaqqiegħ u bini mill-ġdid tas-sede tas-Soċjeta’. Sena mpenjattiva oħra kienet l-2011 fejn ġie mfakkar l-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tas-Soċjeta’. Saru bosta attivitajiet fuq skala nazzjonali fosthom is-Seminar dwar il-Festi Maltin u kif ukoll Akkademja Mużiko-Letterarja fil-Knisja Parrokjali. Unur ieħor ġie f’din l-istess sena propju lejlet il-Festa fejn l-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju naqqxet isimha fil-Guinness Book of World Records permezz tal-ħruq tal-akbar reddiena fid-dinja.

Fis-sena 2012, b’rabta mal-istess anniversarju, s-Soċjeta’ nidiet il-ktieb akkademiku “Sicut Lilum: Devozzjoni u Ritwal tul is-Sekli” editjat mill-istoriku Mqabbi Charles Farrugia. Dan il-ktieb ikkwalifika fost ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb f’Novembru 2013. Fl-istess sena ġiet inawgurata statwa tal-Madonna tal-Ġilju għall-ġnien tal-bypass tal-Imqabba. Din tnaqqxet mill-iskultur Imqabbi Antoine Farrugia minn ġebla maqtugħa mis-sotterran tal-Każin.

Avvenimenti ta’ mportanza tul is-snin riċenti kienu jittrattaw kuntatti li ġew stabbiliti ma’ diversi postijiet barra minn xtutna fejn tiġi ċċelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju. Ewlieni fost dawn huwa l-villaġġ Taljan ta’ Anticoli Corrado fil-Provinċja ta’ Ruma. Matul din is-sena saru żjarat reċiproki fl-Imqabba u Anticoli Corrado minn delegazzjonijiet tal-organizzaturi taż-żewġ Festi. Fi tmiem dan l-artiklu li żgur ma kienx possibli li jinkludi storja glorjuża ta’ aktar minn seklu, nirringrazzjaw lil missirijietna li tant stinkaw biex ikun possibbli li l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba ssib postha fost l-ewlenin f’pajjiżna.

Jekk int parti minn kumitat u trid li nġibu anke l-festa tiegħek, kellimna.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese