fbpx

Narak għada – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

‘’Narak għada’’ Qaltlu hekk kif qatgħet il-linja iżda għal din it-tfajla l-għada ma wasal qatt!

Kollox beda minn sena qabel meta ħajjet Rachel inqalbet ta’ taħt fuq. Missierha kien inqabad jittraffika ammont kbir ta’ droga u kien wasal il-jum li fih kellha tinqatagħlu s-sentenza. Filgħodu marret l-iskola għax kellha eżami mportanti iżda moħħha ma kienx hemm. Malli lestiet telqet b’kemm kellha saħħa lejn id-dar. Kif waslet sabet lil ommha tibki fuq l-għatba tal-bieb bin-nies tat-triq jippruvaw isabruha u ndunat li s-sentenza ma nqatatx favur missierha.

Kien weħel għaxar snin ħabs b’multa fenomenali. Martu ma setgħetx issib sabar bl-inkwiet kollu li sabet ruħha fih u spiċċat kważi tilfet rasha. Ta dsatax-il sena Rachel ma kinitx taf fejn ħa taqbad tagħti rasha bl-inkwiet tal-ġenituri tagħha. Lil missierha baqgħet qatt ma ħafritlu talli kisser familja. Kellha tieqaf mill-iskola u ssib xogħol imma xejn ma kien faċli għaliha għax kull fejn tmur kienet tħoss lil kulħadd jgħid fuqha u ma kinitx tmur imqarqa.

Ma kellhiex ma min tiftaħ qalbha għax sħabha li xi darba kienu jħobbuha telquha wkoll. Kien fadlilha biss ħabib wieħed u miegħu kienet tistqarr dak kollu li kienet tħoss. Spiċċat biex waqgħet fil-vizzju tad-droga hi stess u fi ftit xhur ma kinitx taf tikkontrolla lilha nnifisha. Seħibha kien jiftħilha għajnejha imma hi kienet tgħidlu ‘’Mhux ħabba missieri ninsab f’dan kollu? Issa qed nixtri u nieħu d-droga jien ħalli jkun jaf x’iġifieri meta kien ibigħha lil ħaddieħor’’.

Waslet fi stadju li ma setgħetx tkompli sejra hekk għax ħajjitha bdiet tkissirha bil-mod il-mod u għalhekk talbet l-għajnuna ta’ seħibha u dan wegħda li ser jgħinha. Sa fl-aħħar kienet waslet biex tibda l-programm biex tiġġieled kontra l-vizzju tad-droga. Fejn is-sodda lemħet xi pilloli li kienet xtrat ftit jiem qabel u dlonk qabdet u belgħathom ‘’Dawn tal-aħħar minn għada daqshekk droga! Għada ser nibda’ paġna ġdida f’ħajti u din id-darba beħsiebni nkun soda’’ qalet bejnha u bejn ruħha. Ftit wara daqqilha l-mowbajl u weġbitu.

‘’Kif int Rach? Kuraġġ għal għada! Ejja ħa narak b’dik it-tbissima li dejjem kellek’’ Qalilha seħibha.

‘’Grazzi ta’ kollox Matthew, nispera jien ukoll. Kont ser nidħol norqod’’ Weġbitu.

‘’Kompli mela ħalli għada tqum b’saħħtek. Narak’’

‘’Narak għada’’ U qatgħet il-linja. Iżda għal Rachel l-għada ma wasal qatt  għax meta ommha marret tqajjimha sabet li bintha kienet mietet matul il-lejl b’doża eċċessiva.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese