fbpx

Memorji – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Kull meta l-album tar-ritratti jiġi f’idha kienet terġa’ tiftakar f’mumenti iebsa mill-passat tagħha. Mumenti fejn ħasbet li ma kinitx b’saħħitha biżżejjed biex tegħlibhom. Kollox beda meta hi u żewġha bdew jippruvaw għat-tfal.

Ma setgħet tinqabad b’xejn. Għall-bidu ftit tat kas imma meta bdew jgħaddu s-snin u baqgħu bla tfal bdiet ittiha ġewwa. Biddlu bosta professuri biex jaraw x’hemm ħażin u għaliex ma setgħetx tinqabad tqila imma wara kull riżultat li kien ikollhom dejjem kienu jgħidulhom l-istess kliem. Ma kellhom xejn ħażin għalhekk dejjem kienu joħorġu minn hemm ġew b’tama ġdida li forsi li jmiss għad tinqabad. iżda mbagħad sfortunatament ma kien jirriżulta xejn.

Qabbditha depressjoni u kienet tibki lejl u nhar għax ma riditx taċċetta l-fatt li lilhom Alla ħallihom bla tfal. Żewġha kien jipprova jsabbarha kemm jista’ iżda ma tantx kien jirnexxielu. Lanqas baqgħet toħroġ barra biex tagħmel il-qadi ta’ kuljum u meta ommha staqsietha għala qed iġġib ruħha hekk it-tweġiba tagħha kienet;

 ‘’Għaliex noħroġ barra, biex joqgħodu jwaqqfuni u jsaqsuni meta beħsiebni jkolli t-tfal? Kemm ser indum nigdeb u ngħidilhom li għalissa għadu mhux il-waqt. Fl-aħħar ser jindunaw’’

‘’Dik mhi affari ta’ ħadd binti, ittihomx sodisfazzjon għax jekk toqgħod tagħti kas in-nies int ser tinfena mhux huma’’ Imma xejn ma sewa kliem ommha għax id-dar kienet u d-dar baqgħet.

Darba żewġha staqsiha biex jaddottaw tarbija imma hi beżgħet għax ħasbet li ma tkunx kapaċi tħobbha daqs li kieku kienet demmha. Mal-ewwel indunat li kellha żball oħxon għax malli t-tarbija kienet tagħhom intilfet warajha tant li ma baqgħetx tagħti kas il-problema li ma setax ikollha t-tfal. Ħasset li kellha skop ġdid f’ħajjitha u sa fl-aħħar reġgħet bdiet tħossha kuntenta.

Tliet snin wara ħadet l-akbar sorpriża ta’ ħajjitha. It-tabib li kellha quddiemha beda jifirħilha li ser issir omm filwaqt li hi baqgħet iċċassata tħares lejh. Lanqas setgħet temmen dak li beda jgħidilha. Qatt ma nesitha dik il-ġurnata meta ħarġet mill-isptar tħaddan lit-tarbija magħha. Hekk kif waslet id-dar sabet festin żgħir għaliha organizzat mill-familja tagħha u hemmhekk ħadet ritratt flimkien ma’ żewġha u ż-żewġ uliedhom.

Bla ma riedet bdiet tmelles dak ir-ritratt li tant ġabilha memorji lura ta’ ħafna snin ilu. F’ħin minnhom ċempel it-telefown u hekk kif weġbitu telqet ir-ritratt minn idha u ħarġet tiġri mill-kamra tgħajjat lil żewġha. Bintha kien għadu kif kellha t-tarbija u sa fl-aħħar hi kienet saret nanna. 

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese