fbpx

Il-BAKKETTA MAĠIKA L-Aħħar parti – Storja miktuba minn Jenson Elsworth

Miktub minn
Reklam

“X’se nagħmel?…”

Beda jgħid bejnu u bejn ruħu. Ma riedx jispiċċa l-ħabs iżda lanqas joqtolhom! Kien f’bejn ħaltejn. Qalbu bdiet tħabbat ħamsa ħamsa, beda jitriegħed bit-twaħħix li kellu fuqu. Beda jhewden x’kien x’se jagħmel.

“Niġri?” “U jekk jaqbduni? Jew dan il-leħen ipattiehili jekk ma nismax minnu.”

Is-sema swiedet, sħab griżi kważi suwed dlam, xita qliel, sajjetti u ragħad li jibbumbardjaw il-belt kollu, ir-riħ jonfoħ minn fuq il-baħar u l-mewġ jixxerred mal-blat kollu b’saħħa kbira.

U ħa deċiżjoni. Iddeċieda li jiġġieled u jaħrab. Wara ġlieda kiefra fejn kkaġuna wġigħ lil numru kbir ta’ pulizija u anke tefa’ nies fi stat ħażin viċin il-mewt, beda jiġri biex jaħrab. Kollox kontra qalbu beda jagħmel imma jħoss li qed jitlef kull kontroll minn fuq ġismu stess. Issa ġismu f’idejn din il-maġija u tagħmel li trid bih, għalinqas hekk jemmen hu. Ġew aktar pulizija għalih u raw li dan qisu kreatura surreali u preternaturali. Xi ħaġa krudili, qalil u tirann. Xi ħaġa li qatt ma raw b’għajnejhom, minħabba f’hekk kien hemm pulizija li tant kemm beda jibża’ li qabad jisparalu bla kont. Fejn irriżulta li l-protagonist spiċċa ġol-baħar, fil-maltempata u mewġ. Minn hemm ma rawhx aktar il-pulizija.

Bl-isparaturi, apparti li kien midrub u ferut, kważi tilef ħajtu. Intilef minn sensih. U waqt li kien mitluf minn sensih, il-memorji ta’ ġewwa l-għar ftakarhom impenġijin f’moħħu. Jiftakar dieħel ġo għar dejjaq, bi ftit dawl mal-faċċata. Bi drittu, kien hemm dawl lewn isfar u kien hemm oġġett misterjuż jistennih biex jaffaċjah. Hekk għamel. Resaq lejn dan l-oġġett. Kurżita’ kbira. Qabad l-oġġett b’idu. Xegħel kulur aħmar nar madwar l-oġġett, u f’daqqa waħda sab ruħu barra l-għar qisu xi ħadd mexxih. U dan l-oġġett ħlief jispara’ tiri tan-nar ma bediex jagħmel. F’idu kellu bakketta maġika u ma setax jemmen lil għajnejh stess, li oġġett bħal dan kien jeżisti. Eventwalment, storda minħabba l-ammont ta’ duħħan li kien hemm.

Kollox ftakar. Beda jipprova jiftaħ għajnejh, beda jara d-dawl tax-xemx dritta fuqu. Sab ruħu f’bajja bir-ramel ħamrani, mitluf ma jafx fejn hu. Bilkemm kien jiflaħ jiċċaqlaq minħabba l-feriti li kellu. Il-bakketta maġika baqgħet f’idu iżda nbidlet f’ilma u dan l-ilma rrnexxielu jidħol f’ġismu u ġismu beda jassorbih. Ftit sekondi wara, il-feriti kollha nagħlqu u l-uġigħ telaqlu. Madwaru ilma ffriżat, anke kull fejn beda jmiss beda jsir silġ.

Iżda, xorta waħda ma jridx jibqa’ sejjer hekk. Għall-ewwel ħassu grat u grandjuż, imma issa ħlief terrur m’għandux fuqu. Dak il-ħin ħaseb f’deċiżjoni waħda biss. Niżel fil-baħar. Qagħad sa tlieta. Niżel taħt l-ilma. U wettaq suwiċidju. Il-bakketta maġika saret viżibbli fuq ir-ramel, qisha qiegħda tistenna l-vittma li jmiss.

TMIEM

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese