fbpx

L-IMĦABBA IMPOSSIBLI L-aħħar parti – Storja miktuba minn Jenson Elsworth

Miktub minn
Reklam

“Kif ma? Kif jista’ jkun li Tim huwa ħija?” saqsiet l-ommha.

“Ma rridtekx isir taf hekk binti. Propjament ma kontx naf kif ħa nibda, aħseb u ara. Lanqas missierek ma jaf li kelli tifel minn ta’ raġel ieħor. Kien xi sena u nofs qabel ma bdejt noħroġ ma’ missierek. Ma kontx fi stat tajjeb li nżommu waħdi, ma rridx nibqa’ mal-ieħor… u minħabba f’hekk żammu hu biss. Imbagħad ridt li ninsa kollox u nibda ħajja ġdida ma’ missierek u ma domtx sakemm kelli lilek. Suppost Tim ħuk. M’hemmx xi ngħid aktar…”, bdiet tirrakkonta Lisa.

“Le, le u le ma imma għala jien daqshekk sfortunata! Ħsibt li sibt l-imħabba ta’ ħajti. Tant ferħana u kuntenta miegħu… issa x’se nagħmel?, damet tinkwieta u tgorr.

Kien hemm mument ta’ silenzju. Il-kamra mimlija bil-vojt. Jinstema’ nifs wara l-ieħor. L-arloġġ itektek. Dak kollox. Lanqas kienu jafu x’se jagħmlu… Tewdhen jekk tgħidx lil Tim. Jew jekk hux diġà jaf. Kif ħa jifhimha? Kif ħa jemminha? Telqet fil-kamra tagħha u bdiet taħseb. Tikkontempla fuq id-deċiżjoni li ħa tieħu. M’hemmx deċiżjoni ta’ barra minn hawn. Moralment m’hiex xi ħaġa li għandek taħseb fuqha. La ħuha ħuha. Xejn aktar. Xejn inqas. Qabdet il-mowbajl u ċemplet lil Tim. Spiċċat it-telefonata billi tgħidlu “narak hemm”. Il-mistoqsija hi, “hemm fejn?”

Ftit tas-sigħat wara fetħet bieb. Kien hemm ħafna nies fil-kurutur. Nies mixjin ‘l hemm u ‘l hawn. Kulħadd bil-għan biex jitlaq minn dan il-post, għax jaħdem hawn jew ġie għax vera għandu bżonn, bħal Petra. Poġġiet fuq is-siġġu blu tal-plastik li jkun imwaħħal ma’ xi għaxar siġġijiet oħra. U tħares ‘l fuq, u tistenna n-numru tagħha jiġi mgħajjat. Ħdejha Tim. Wiċċu konfuż u skurmentat dwar is-sitwazzjoni. Jistennew flimkien l-isptar.

Ftit wara daħlu. U marru lura d-dar. Bdew jistennew flimkien għar-riżultat ta’ ħajjithom. Instemgħet il-kaxxa tal-ittri tfaqqa’. B’rapidita’ u b’urġenza kbira marru jiċċekjaw l-itrri. Kien hemm din l-ittra tant mistennija. Ir-riżultat biex ikunu jafu jekk jiġux minn xulxin jew le.

Qabdu sikkina. Ċarrtu l-envelopp. Fetħu l-karta. Bdew jaqraw. U għajnejhom tberrqu. Ir-riżultat kien jgħid li kull ħaġa li qalet ommha u li spjegatilha kien leġittimu u korrett. Tim u Petra huma aħwa mill-istess omm.

TMIEM

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese