fbpx

Julia It-Tieni Parti – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

‘’Julia qed nitolbok bil-ħniena, int biss tista’ ssalva lill-oħtok minn dan il-vizzju ikrah li qabdet. Emminni ma niflaħx naraha aktar teqred lilha nnifisha’’ Qaltilha ommha.

Laura minn dejjem kienet tifla eżemplari u qatt ma tat problemi lill-ġenituri tagħha għax dejjem għarfet li timxi fi-triq li xtaquha huma. Biss minn mindu kibret u saret avukata ħajjitha bdiet tieħu xejra oħra. Kienet għadha kemm tħassar minn ħames snin għerusija u bejn bl-istress qawwi tax-xogħol kif ukoll bid-diżappunt tar-relazzjoni li ntemmet ħesrem bdiet ittiha għax-xorb. Il-ġenituri tagħha qatt ma waqqfuha għax ma ridux jidhru koroh magħha imma meta l-vizzju kompla dieħel il-ġewwa spiċċaw biex daru fuq binthom iż-żgħira ħalli tgħinhom hi qabel ikun tard wisq.  

‘’Nipprova ma imma mhux ser tkun faċli. Ikun aħjar li kieku nitolbu l-għajnuna minn xi għaqdiet apposta’’

‘’Le ma jistax ikun! Ma rridx li jsiru jafu n-nies bil-problema t’oħtok għax mur ara kemm jgħidu bina’’

‘’U taħseb li n-nies ma jafux ma? Ibda mill-ġirien, mela dawn għajnejhom mhux f’wiċċhom qegħdin?’’

‘’Qatt ma mmaġinajt li ser niġu f’ilsien in-nies. X’mistħija!’’

‘’Ħa ngħidlek għala trid? Għax filwaqt li jien inħnaqt ngħidilkom l-istess kliem fuq oħti Laura u fuq ix-xorb li kontinwament qed tieħu, intom ma tajtux kasi għax moħħkom kien f’xogħoli u fl-uniformi li nilbes. Imbagħad ħaġa serja bħal dik tfajtuha fil-ġenb!’’

‘’Aħfrilna binti, qatt ma kont nimmaġinani nasal ngħid dan il-kliem imma iva għandek raġun’’

‘’Issa dak għadda u mar u ma nistgħux inġibuh lura imma lil oħtok għadna fiċ-ċans li ngħinuha. X’ser tagħmel Julia?’’ Qal il-missier.

‘’Ħalluha f’idi, nagħmel dak kollu li hu possibbli biex ngħinha wara kollox dik oħti u dejjem sibtha meta kelli bżonnha anke meta intom ma tittratawnix sew, imnalla tkun hi għalija.’’ U meta qaltilhom dan il-kliem it-tnejn li huma ħassew tingiża fil-kuxjenza tagħhom.

Kienet deċiża li għandha tgħin lil oħtha u anke tikkuntenta l-ġenituri tagħha biex forsi fl-aħħar hi wkoll tibda tgawdi r-rispett tagħhom. Ma kinitx faċli għall-bidu biex tipperswadiha ma tixrobx aktar. Saret taf mingħand oħtha li l-ġuvni li kienet ser tiżżewweġ telaqha għal tfajla oħra u dan il-fatt ma setgħetx tinsih daqshekk malajr. Bl-għajnuna ta’ Julia u bil-pariri li kienet ittiha bdiet tnaqqas mix-xorb u fi żmien sitt xhur irnexxielha tegħleb il-problema.

Għalkemm dan kien episodju ikrah f’ħajjithom wassal ukoll biex l-aħwa saru inseparabbli. Sa fl-aħħar Julia setgħet tmur ix-xogħol aktar għal qalbha għax il-ġenituri tagħha bdew iħarsu lejha b’lenti differenti. Issa kienu jinsabu kburin biha u qatt aktar ma dejquha bi kliemhom.  

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese