fbpx

META NEMNEM IL-MUSBIEĦ (It-Tieni Kapitlu) Parti a

Miktub minn
Reklam

Id-dar riedet tinqasam bir-riħa li kellha. Ma nafx kif kien qed jirnexxieli nżomm fuq saqajja aħseb u ara kif bdejt insajjar. Vitella bil-panura moqlija u patata l-forn mimlija kollha ħwawwar. Il-patata l-forn tiegħi Lacey ma kienet tibdilha ma’ xejn. U la kont wegħdtilha ma ridtx inmur lura minn kelmti. Imma fil-verità lanqas flaħt inżomm fuq saqajja. Bdejt inħossni eżatt kif kont inħossni meta kont għadni xi għaxar snin iżgħar l-għada ta’ wara xi lejl Paceville nixrob il-vodka. Niftakar sew kemm kienet tirrabja miegħi oħti meta kienet tarani nixrob hekk minħabba l-ħsara li tagħmel però dak iż-żmien ftit li xejn kont nagħti każ. Kont insejt x’iġifieri hangover imma llum għal xi raġuni hekk bdejt inħossni, imma tal-inqas l-istonku kien f’postu. Il-lejl kien kiddni wisq u bejn toqlija u oħra ta’ dik il-vitella friska mħawwwra bil-panura bdejt niġġieled ma’ għajnejja biex ma jingħalqux.

“Kelli bżonn kont naf insajjar bħalek.”

Dak il-ħin kont aljenat u fl-istess ħin b’ seba’ għajnejn li ma tmurx tinħaraqli il-panura fiż-żejt ibaqbaq u nħsadt ftit. Kien Paul li bħal bintu l-platt tiegħi kienet taqalu żaqqu għalih.

“Ehh għażiż kunjatu mhux ta’ b’xejn li jien il-magħżul.”

Ma nafx kif ħareġ dak il-kliem minn ħalqi imma kull ma naf li stajt ninnota għajnejn Paul jitberrqu u kemm kemm ma ngħidlekx li rajt il-ħabba ta’ għajnejh tikber.

“X’inhu Rodney?”, qalli b’leħen sod.

“Heqq jien il-magħżul biex inkun ir-raġel ta’ bintek hux”.

Għalkemm mhux daqshekk konvinċenti stajt nerġa’ nara dik it-tbissima fuq wiċċu. U bil-ħlewwa kollha qalli:

“Sibna teżor fik Rodney. Lacey għaddiet minn ħafna u kienet donna qatgħet qalbha li għad issib ġuvni li jħobbha bis-serjetà. Imma mbagħad ġejt int. Emminni Ro, inħobbok qisek ibni.” U ma dak il-kliem resaq lejja u għannaqni.

“U x’qed jikkonfoffaw bejniethom il-boys eh dalgħodu?

Xi ġmiel ta’ mara. Kienet għadha ħierġa mix-xawer. Xagħrha kien għadu mxarrab mitluq ma’ spallejha, u ċ-ċilest ta’ għajnejha kien qed jiddi. Kienet liebsa flokk ħafif. Wieħed minn dawk il-flokkijiet tal-prinċipessi ta’ Disney li kienet tħobb toqgħod bihom id-dar matul il-ġurnata. Propjament illum kienet libset il-flokk favorit tiegħi. Ta’ Jasmine. Ikolli nammettiha li meta tkun hekk naraha attraenti wisq. Kważi kważi iktar minn meta tkun imbiddla u bil-makeup. Kont għadni mitluf inħares lejn dak il-ġmiel li kien hemm quddiemi meta b’inkejja qaltli:

“L-ikel fiex wasal? Għax qalbi qsamtieli bir-riħa tfuħ. Mhux aħjar tlesti l-ikel milli toqgħod titgħannaq ma’ missieri?”

“Qed tgħir jaqaw għax ma kienx qed jgħannaq lilek?” Kompla maċ-ċajta missierha.

Kont qed naqla’ l-aħħar biċċa laħam minn ġot-taġen u fil-pront smajna il-forn idoqq. Dak ifisser li l-patata kienet lesta ukoll. Lacey ħarġet il-platti, qlibt l-ikel u ntfajna mal-mejda fil-kumpanija ta’ flixkun inbid tat-tgħassir li Paul kien jiddobba kull tant żmien mingħand ħabib tal-qalb tiegħu.

“Bix-xieraq ngħidu talba żgħira x’taħsbu?”

Għalkemm ma kienx jifrekwenta l-knisja Paul ma kienx jibda jiekol mingħajr ma jgħid dik in-naqra ta’ talba spontanja. Xejn repettut u xejn minn dak it-talb li nafu s-soltu. Għal Paul dak huwa biss talb tal-pappagalli. Dejjem jgħid li t-talb irid jiġi mill-qalb allura jrid ikun spontanju u mprovizzat. Wara li Paul qal it-talba erġajna raddejna is-salib intfajna nirraġunaw mal-platt li kellna quddiemna u ovvjament mal-inbid ukoll… Ma għaddewx ħames minuti li ma smajniex ħoss ġej mit-tieni sular.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese