fbpx

Il-Vizzju tal-logħob. L-Ewwel Parti – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Il-Vizzju tal-logħob

Kif semgħet iċ-ċavetta ddur fis-sallatura nħasdet. Dan kien ifisser li żewġha ġie lura wara nofstanhar jiġri barra. Kull meta jasal lura d-dar ikollha msarinha f’saqajha għax kull darba jagħmel ix-xenati ħabba l-flus u jispiċċa jwerwer it-tfal.

Kif daħal mar dritt fil-kamra tas-sodda u beda jiftaħ u jqalleb f’kull kexxun. Martu li basret x’mar jagħmel ippruvat twaqqfu.

‘’X’qed tfittex John?’’

‘’Il-Flus u ma nista’ nsib xejn Connie! X’għamilt bihom, fejn ħbejthom?’’

‘’Ma fadalx flus’’

‘’Ma jistax ikun li ma fadal xejn!’’

‘’Ma taħdimx u kull sold li jkollna tispiċċa tmur tilgħabhom. Jekk ma taqtax dan il-vizzju m’aħniex ser nieħdu ruħ’’

Kif qaltlu hekk beda jkisser kull ma kien hemm fuq it-twaletta.


‘’Ieqaf John nitolbok! Qed tkisser kollox, ma fadlilna xejn!’’

‘’Ma jimpurtanix! Ara min fejn se ġġib il-flus. Jien ħiereġ u jekk x’ħin niġi ma nsib xejn b’rasek idur!’’ U mingħajr ma taha ċans tkellmu qabad u telaq ‘il barra.

Hekk kif tbaxxiet fl-art biex forsi ssalva xi figorin li ma rnexxilux ikisser żewġha infaqgħet tibki. Ma kinitx taf x’ser taqbad tagħmel aktar. F’daqqa waħda ħasset id tmellsilha xagħarha u kif ħarset rat lil binha b’ħarsa miksura f’għajnejh.

‘’Tibkix mamà’’

‘’M’iniex qed nibki sabiħ’’

‘’Fejn mar il-papà?’’

‘’Ħareġ ftit imma daqt jerġa’ jiġi’’

‘’Ħa mamà la jiġi tih din ħalli ma jsawtekx’’ U kif qal hekk ħareġ munita mill-but u newwilha lil ommu. Qalbha ħassitha tingħafas għall-kliem ta’ binha. Dak il-ħin għannqitu magħha u qaltlu.

‘’Kemm qed tbatu minn ħabba fina. Kemm nixtieq nagħmel xi ħaġa biex nerġgħu ngħixu kuntenti bħal qabel’’ Imbagħad qamet u marret iġġib xkupa biex tiġbor il-ħġieġ li kien hemm fl-art. Poġġiet fuq is-sufan taħseb f’soluzzjoni qabel jispiċċaw barra t-triq bla saqaf fuq rashom. Iż-żgħira bdiet tibki għax kellha l-ġuħ u kull ma setgħet issajjar kien ftit għaġin bit-tadam għax dak biss kien fadal.

Dak il-ħin ċemplet il-qanpiena u marret tara min ġie imma hekk kif fetħet il-bieb ħasset id taqbadha minn għonqha u rassitha mal-ħajt.

‘’Għid lil żewġek li jekk sal-aħħar ta’ din il-ġimgħa mhux ser iħallas id-dejn kollu li għandu int u uliedek sejrin minn taħt! Qies li tgħidlu!’’ U kif qal hekk telaq minn fejn ġie. Ma ndunax li fil-kantuniera kien hemm John li sema’ kollox. Kif daħal id-dar sab lil martu mal-art tibki u mar jgħinha bex tqum.

Mill-ħarsa ta’ wiċċu ndunat li kien diġà jaf b’kollox u ma kienx hemm għalfejn tirrepeti l-istess kliem.

‘’Ma nistgħux inkomplu ngħixu hekk John. Irridu naraw x’ser nagħmlu għax qed nitkissru!’’

‘’Għandek raġun, għada mmurr infittex l-għajnuna’’ u daħal ġewwa.

Kienet taf li dak kien kollu kliem fieragħ għax jekk tħalli f’idejh ma jsir xejn. Hi riedet tkun biex forsi jitbiddlu l-affarijiet u din id-darba kien jeħtieġ li tagħmel xi ħaġa malajr.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese