fbpx

META NEMNEM IL-MUSBIEĦ (Kapitlu 2) Parti d

Miktub minn
Reklam

“Iva mela tlaqna ’l isfel.” Lacey qabdet it-triq biex ninżlu isfel. Konna wasalna f’nofs it-taraġ meta f’daqqa waħda waqfet u dahret lejja.

“U jien u int irridu nitkellmu naqra sew ta.”

Dak il-ħin ħassejt saqajja litteralment jeħlu mal-irħam safrani tat-taraġ. X’riedet tgħidli? Dwar xiex hemm bżonn nitkellmu? Tgħid indunat b’xi ħaġa? Jew issuspettat li tax-xogħol kienet biss skuża?

“Int ħa tibqa’ hemm f’nofs it-taraġ qisek figurin taċ-ċaqquf?” Taf x’qiegħda nistħajlek? Il-figurin li kellha ommi fit-taraġ. Hemm ara kien ftit ’l fuq minn fejn qiegħed int f’dik il-kantuniera żgħira. Kien spiċċa biċċiet grazzi għal Blossom. Ejja int nieżel jew le ġaħħu?” Qaltli bid-daħka fuq xuftejha.

La qiegħda tidħak ma naħsibx li hemm affarijiet serji xi trid tgħidli. Komplejt nieżel warajha u bqajt miexi warajha sakemm wasalna fil-kċina.

“Għidli x’hemm bżonn nitkellmu jien u int?”

“Taf li kemm ilek torqod hawn int Blossom għadu lanqas raqad darba fuq in-naħa tiegħi? Dejjem imrekken miegħek qiegħed jorqod. Ara dak lanqas kien jgħaddi lejl li ma jiġix jitrekken in-naħa tiegħi.”

Eh dan li ridet tgħidli? Dak il-ħin li kieku kellhom jeħduli scan ta’ qalbi kienu jaraw bidla drastika l-isfel fid-daqqiet li kienet qiegħda tagħti.

“Heqq forsi rani isbaħ minnek hux. Jew forsi qed ixommok tinten mal-lejl u jiġi jintrass miegħi.”

“Kont se ngħidlek x’ixomm.” Dak il-ħin inzertat kienet qiegħda ħdejn il-pultruna l-antika li kien hemm fid-daħla tal-kċina li iktar kienet tintuża biex nitfgħu l-ġgieket u l-affarijiet fuqha milli biex inpoġġu. Kellha kuxxin ta’ lewn aħmar, ratba u mhux l-ewwel darba li Lacey użatha biex titfagħha taħt is-siġġu waqt l-ikel u lanqas kienet l-ewwel darba li spiċċat l-arma tagħha waqt xi ċajta bejnietna. Qabdet din il-kuxxin u wadbitili u ġiet eżatt f’wiċċi. Kif laqtitni għajjat għajta ta’ uġigħ u bdejt ngħatti għajnejja. Kif rat hekk Lacey inħasdet u ġiet tiġri fuqi.

“Weġġajtek qalbi? Sorry taf li biex niċċajta hux? Ħa nara għandekx xi ħaġa f’għajnejk.”

Hekk kif wiċċha ġie ma’ wiċċi biex tiċċekja għajnejja.

“BUUUU”, u faqqajt daħka minn dawk il-kbar.

“X’qata tajtni ħsibt li weġġajtek vera. Ajma kemm int imqareb, imma xorta nħobbu ta jien. Taf li nħobbok hux Rodney?”

“Anke jien inħobbok ħafna qalbi u rrid li kemm indum ħaj int tkun l-iktar tfajla kuntenta fid-dinja. Irrid li ngħamillek il-ħolm ta’ ħajtek realtà”

Issa kien imiss lilha li tidħak u bejn daħka u oħra qaltli: “Ijsa hey il-prinċep tiegħi… Anzi iktar minn hekk il-kavallier tiegħi”, u kompliet tidħak.

Jien biex inkompli maċ-ċajta għidtilha: “Il-kavallier b’ilbies tal-fidda jleqq”.

F’daqqa waħda bħal donnha isserjat. Eżattament ma stajtx nifhem x’ġara. “Qalbi naf kemm tħobbni u li trid tarani dejjem kuntenta u dwar dak m’għandix dubbju li se tagħmlu anzi nista’ ngħid li kemm ilni miegħek diġà sirt l-iktar tfajla kuntenta tad-dinja. Imma dwar il-ħolm ħa jkolli niddiżappuntak. Għaliex jekk jirnexxilek tgħamilli l-ħolm tiegħi kollu realtà, hemm ħolma partikolari li żgur ma tistax”.

Mingħajr tlaqliq jien staqsejtha x’kienet din il-ħolma u hi qaltli li minn dejjem xtaqet li s-siefer imma missierha qatt ma rid lanqas miegħu aħseb u ara kemm waħedha.

“Skont missieri l-ajruplani u l-vapuri li jivvjaġġaw fit-tul huma perikolużi ferm u kull darba li nipprova nikkonvinċih biex forsi xi darba nsiefru jibda jsemmi l-istorja tat-‘Titanic’ u ma nafx kemm il-storja fuq ajruplani li ġġarfu. Ikolli ngħid li dawk il-films kollha li jara qed jaffetwawh ħazin wisq.”

“Imma meta tkellimna dwar safar jien u int qatt ma semmejtli xejn dwar dan.”

Lacey bħal donna bdiet tistħi issa u fl-istess ħin b’dik it-tbissima ħelwa qaltli. “Dejjem kont nistħi ngħidlek għax forsi tgħid din x’inhi? Imma dik hi l-verità qalbi.”

Qaħqaħt naqra griżmejja u dħalt fil-parti tal-kavallier. L-ewwel ħaġa li sibt quddiem għajnejja kienet l-ixkupa isserrah mal-ġenb tal-friġġ. Qbattha u għattilha: “U l-kavallier tiegħek qiegħed hawn biex jgħamillek din il-ħolma realtà.”

“Eh u bl-ixkupa ħa tgħamilili realtà?”

“Fejn qed tara l-ixkupi int? Dik ix-xabla lewn id-deheb tiegħi li biha jien negħleb kull tip ta’ ostaklu li jiġi quddiemi.”

Komplejna nidħku flimkien, mumenti bħal dawn kienu wisq għeżież għalija u dejjem kont nagħmel ċert  li jkunu preżenti fir-relazzjoni tagħna. Meta batta d-daħk bdejna nnadfu l-kċina u ma domniex ma lestejna.

“Issa mhux aħjar nmorru nistrieħu ftit x’taħseb? Għax bħalissa iktar qisek zombie milli kavallier.”

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese