fbpx

IL-BIEB TAL-KANTINA L-aħħar parti – Storja miktuba minn Jenson Elsworth

Miktub minn
Reklam

Min jista’ jkun dan ‘Salvinu?’ La nannti, la n-nannu, la ommi, ħadd qatt ma semmieh dan l-isem. U għala hawn il-lapida tiegħu hawn isfel? U għala msakkra? Li naf li din il-kamra żgur kienet tiegħu.

Ħrigt barra mill-kamra. Ħarist lejn il-grada tal-ħadid li bdiet tfaqqa’ bir-riħ. Ħoss qawwi. Assumejt li dik kienet il-karba li ħsibt li smajt l-aħħar darba. U r-riħa ta’ baħar minn hemm kienet ġejja. Jidher l-baħar Mediterran fil-viċinanzi. Imbagħad wara għaraftu sew il-post. Jinfed max-xatt. Forsi b’hekk sakkritu n-nanna, minħabba xi biża’ li jidħol xi ħadd? Iżda fiex jidħol Salvinu? Dawn il-mistoqsijiet kollha stajt insib tweġiba għalihom minn post wieħed, imsomma, mhux post, imma persuna. In-nanna.

Sakkart kullimkien. Tlajt fuq. Wara xi kwarta nistenna. Ġiet in-nanna lura mill-quddies. Kif ġiet lanqas tajtha ċans tkellimni. Għidtilha “nann, ħa nkellmek”. Weġbitni bl-ikbar tbissima, “għidli sabiħa”. Bdejt nirrakonta u ngedwed fuq kollox li skoprejt. Spiċċajt bil-mistoqsija, “nann min hu Salvinu? Kif hemm kamra bil-ġugarelli tiegħu hemm isfel? U għala imsakkrin?”

Nannti bbalzmat. Tiċċassa lejja. It-tbissima bdiet itemm. Bdiet tinbidel għal wiċċ newtrali kważi mdejjaq. Arja ta’ melankonija daret magħha. Qisha telgħetilha għoqla fi griżmejha biex ħarġet il-kliem. Qaltli “ma nafx minn tak ir-rieda biex tinżel hemm isfel, imma la nżilt, ejja ħa ngħidlek…” Spjegatli kif Salvinu jiġi zijuwi. Sfortunatament miet meta kien żgħir. Kienet tħallih man-nannu jinżel hemm isfel. Tant kemm kien jieħu pjaċir jinżel ma’ missieru hemm isfel, li għamlulu kamra bil-ġugarelli apposta għalih. Hu jilgħab fil-kamra u n-nannu jaħdem fl-oħra. Bir-regola li ma jmurx ħdejn in-nannu meta jkun qed jaħdem b’għodda perikolużi. Darba waħda mar waħdu waqt logħba noli man-nanna. U bir-riħ qawwi li kien hemm minn barra, kollox beda jiċċaqlaq. Sakemm darba tela’ fuq sellum biex imiss l-ixkafef li kien qed jagħmel in-nannu. F’ħabta u sabta waqa’ fuq rasu u waqgħu l-ixkafef fuqu.

Qaltli li minn dakinhar ma baqgħetx tħossha l-istess. Ħassitha mitlufa. Sakkret hemm isfel kollu. Ma ħalliet lil ħadd jersaq l’hemm. Inkluż in-nannu. Għamlet il-kamra ta’ fejn kien jilgħab f’ismu iżda rari tersaq l’hemm isfel għax jaqbadha sens ta’ niket. Qaltli li għadha jiddispjaċiha s’issa x’ġara. U nfaqgħet tixred id-dmugħ. Mort fuqha u għannaqtha.

TMIEM.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese