fbpx

Il-Vizzju tal-loghob It-Tieni Parti – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Kif kienet ħasbet John ma mar ifittex l-ebda għajnuna għall-problema li kellu. Wara erbat ijiem id-dar reġa’ beda joħroġ u jagħmel ix-xenati kull darba li jirritorna lura.

Din id-darba kien meħtieġ li tieħu azzjoni minnufih għalhekk qabdet u ċemplet għall-għajnuna u fi ftit jiem kien ser ikollhom l-ewwel appuntament. Hi kienet ħerqana biex jasal dak il-jum iżda żewġha xejn ma kien entużjast. Beda jara xi skuża ser iġib biex ma jmurx magħha u malli waslet il-ġurnata telaq ‘il barra u qabel tard billejl ma daħalx lura.

Stenniet fuq li stenniet imbagħad kontra qalbha ċemplet u ħassret l-appuntament. Kif ġie lura mid-dar ikkonfrontatu iżda hu flok taha raġun qalilha

‘’Il-Problemi tagħna kapaċi nsolvuhom waħidna. M’għandna bżonn lil ħadd biex jgħidilna x’għandna nagħmlu’’

‘’Kif ser insolvuhom? Kulħadd jheddidna minħabba l-flus li għandek tagħti’’

‘’Beħsiebni nfittex xogħol’’

‘’Imbilli ssib xogħol ma jfissirx li ser tkun għelibt il-vizzju. Jekk m’int ser tħalli lil ħadd jgħinek m’hemmx tama għal futur aħjar John’’

‘’Tkomplix teqred Connie. Għedtlek ser insib xogħol u daqshekk ma rridx nisma’ kelma oħra. Issa ejja aqlibli l-ikel għax bil-ġuħ’’

‘’Ftit ħobż bil-butir kull m’hemm’’

Għal kliemha sibel ‘’Dak issejjaħlu ikel? Mur ara x’ser tagħmilli għedtlek’’

Connie bdiet tibki ‘’Ma fadalx ikel, kollox spiċċa! Lanqas lit-tfal ma kelli x’nagħti. Xi tridni nagħmel aktar?’’

Kien ġa se jerfa’ jdejh fuqha mbagħad bħal donnu ġie f’tiegħu u ħareġ mill-kamra. Il-ġimgħat komplew għaddejjin u hi reġgħet ippruvat tiftaħlu għajnejh biex ifittxu l-għajnuna iżda hu ma riedx jaf. Darba minnhom kienet bit-tfal biex twassalhom l-iskola u hekk kif kienu ser jaqsmu karozza għaddiet sparata. It-tifel li kien miexi qabilhom spiċċa mtajjar. Lil dak tal-karozza għarfitu mill-ewwel, kien l-istess raġel li heddidhom f’darhom stess.

Għalkemm kien jaf min, John ma riedx jirraporta għax beża’ li tiġih agħar. Din id-darba Connie kienet lesta li titilqu u hekk kif it-tifel ħareġ mill-isptar marret tgħix għand oħtha ‘l bogħod minn żewġha. Ma kellux triq oħra ħlief li jammetti l-problema kbira li kellu għalhekk qabad u fittex l-għajnuna.

Issa kienu għaddew bosta snin u meta jħares lura ma kienx jemmen li dak il-bniedem kien hu stess. Connie kienet ħafritlu u meta kienet ċerta li għeleb il-vizzju tal-logħob reġgħet lura d-dar, din id-darba għal ħajja aħjar flimkien.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese