fbpx

Il-Vizzju tal-loghob It-Tieni Parti – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Kif kienet ħasbet John ma mar ifittex l-ebda għajnuna għall-problema li kellu. Wara erbat ijiem id-dar reġa’ beda joħroġ u jagħmel ix-xenati kull darba li jirritorna lura.

Din id-darba kien meħtieġ li tieħu azzjoni minnufih għalhekk qabdet u ċemplet għall-għajnuna u fi ftit jiem kien ser ikollhom l-ewwel appuntament. Hi kienet ħerqana biex jasal dak il-jum iżda żewġha xejn ma kien entużjast. Beda jara xi skuża ser iġib biex ma jmurx magħha u malli waslet il-ġurnata telaq ‘il barra u qabel tard billejl ma daħalx lura.

Stenniet fuq li stenniet imbagħad kontra qalbha ċemplet u ħassret l-appuntament. Kif ġie lura mid-dar ikkonfrontatu iżda hu flok taha raġun qalilha

‘’Il-Problemi tagħna kapaċi nsolvuhom waħidna. M’għandna bżonn lil ħadd biex jgħidilna x’għandna nagħmlu’’

‘’Kif ser insolvuhom? Kulħadd jheddidna minħabba l-flus li għandek tagħti’’

‘’Beħsiebni nfittex xogħol’’

‘’Imbilli ssib xogħol ma jfissirx li ser tkun għelibt il-vizzju. Jekk m’int ser tħalli lil ħadd jgħinek m’hemmx tama għal futur aħjar John’’

‘’Tkomplix teqred Connie. Għedtlek ser insib xogħol u daqshekk ma rridx nisma’ kelma oħra. Issa ejja aqlibli l-ikel għax bil-ġuħ’’

‘’Ftit ħobż bil-butir kull m’hemm’’

Għal kliemha sibel ‘’Dak issejjaħlu ikel? Mur ara x’ser tagħmilli għedtlek’’

Connie bdiet tibki ‘’Ma fadalx ikel, kollox spiċċa! Lanqas lit-tfal ma kelli x’nagħti. Xi tridni nagħmel aktar?’’

Kien ġa se jerfa’ jdejh fuqha mbagħad bħal donnu ġie f’tiegħu u ħareġ mill-kamra. Il-ġimgħat komplew għaddejjin u hi reġgħet ippruvat tiftaħlu għajnejh biex ifittxu l-għajnuna iżda hu ma riedx jaf. Darba minnhom kienet bit-tfal biex twassalhom l-iskola u hekk kif kienu ser jaqsmu karozza għaddiet sparata. It-tifel li kien miexi qabilhom spiċċa mtajjar. Lil dak tal-karozza għarfitu mill-ewwel, kien l-istess raġel li heddidhom f’darhom stess.

Għalkemm kien jaf min, John ma riedx jirraporta għax beża’ li tiġih agħar. Din id-darba Connie kienet lesta li titilqu u hekk kif it-tifel ħareġ mill-isptar marret tgħix għand oħtha ‘l bogħod minn żewġha. Ma kellux triq oħra ħlief li jammetti l-problema kbira li kellu għalhekk qabad u fittex l-għajnuna.

Issa kienu għaddew bosta snin u meta jħares lura ma kienx jemmen li dak il-bniedem kien hu stess. Connie kienet ħafritlu u meta kienet ċerta li għeleb il-vizzju tal-logħob reġgħet lura d-dar, din id-darba għal ħajja aħjar flimkien.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese