fbpx

Allerġija jew intolleranza għall prodotti ta’ l-ikel?

Miktub minn
Reklam

Allerġija jew intolleranza għal ċertu prodotti ta’ l-ikel?

Saret komuni li persuni jirrealizzaw li jbatu minn intolleranza għal ċertu prodotti ta’ l-ikel u ġieli saħansitra jkollhom bżonn ta’ bidliet drastiċi
fid-dieta tagħhom. Iżda bosta ma jafux id-distinzjoni bejn allerġija (food allergy) u intolleranza (food intollerance) għal xi prodotti alimentari.

Meta persuna tkun allerġika għal xi ikel, is-sistema immunitarja tal-ġisem tirrispondi għal dak l-ikel bħallikieku xi għadu li se jagħmel ħsara, u b’hekk tipproduċi kimika li tissejjaħ istamina (histamine).
B’rispons għal istamina, il-ġisem jiġġenera reazzjoni allerġika.

Is-sintomi ta’ reazzjoni allerġika għal xi prodotti ta’ l-ikel jinkludu:

 • Qtugħ ta’ nifs
 • Nefħa fil-wiċċ, il-ħalq jew l-ilsien
 • Pressjoni baxxa
 • Dardir u dijarea
 • Ħakk kbir
 • Raxx fil-ġilda

Dawn is-sintomi jistgħu jiżviluppaw f’ħin qasir jew fi ftit sigħat minn xħin jkun ittieħed l-ikel li jkun irreaġixxa l-ġisem għalih. Meta ir-reazzjoni tkun immedjatament nefħa u qtugħ ta’ nifs, din tiġi sitwazzjoni ta’ emerġenza li saħansitra tista’ tkun fatali.

Persuni li jkunu konxji li jbatu minn allerġiji gravi għandhom dejjem iġorru magħhom l-injezzjoni ta’ l-adrenalina, kimika li tirrilassa il-muskoli tal-pajp tan-nifs sabiex il-persuna tkun tista’ tieħu in-nifs u b’hekk toħroġ mir-riskju ta’ fatalita’.

Din l-injezzjoni tingħata taħt il-ġilda u għandha dejjem tiġi preskritta minn tabib. Tajjeb li jitqajjem aktar għarfien dwar din il-kundizzjoni medika u li l-persuni li jbatu minn dawn it-tipi ta’ allerġiji jinfurmaw persuni li jaħdmu magħhom jew li jiltaqgħu magħhom ta’ spiss biex f’każ ta’ emerġenza
jkunu jafu kif jistgħu jagħtu l-ewwel għajnuna.

Prodotti ta’ l-ikel li normalment jikkawżaw allerġiji bħal dawn jinkludu:

 • Il-karawett
 • Diversi tipi ta’ ġewż (lewż, walnuts, Brazil nuts, pistaċċa, pine nuts, cashews eċċ.)
 • Frott tal-baħar (maskli, gambli, prawns, klamari eċċ.)
 • Prodotti tal-qamħ

Ikel ieħor li possibilment jikkawża allerġija imma mhux gravi jinkludu:

 • Frott bħall-frawli u banana
 • Il-ħalib tal-baqar
 • Bajd
 • Prodotti tas-sojja
 • Ħut

B’kuntrast ma’ allerġija għall-ikel, meta persuna jkollha intolleranza, din tista’ tieħu ammonti żgħar ta’ dan l-ikel mingħajr reazzjoni.Is-sistema immunitarja tal-ġisem ma tirreaġixxix meta persuna tkun
intolleranti għal xi ikel u għalhekk is-sintomi huma inqas gravi iżda xorta xejn pjaċevoli.

Sintomi ta’ intolleranza għal xi prodotti ta’ l-ikel jinkludu:

-Dardir
-Dijarea
-Uġiegħ ta’ stonku jew ta’ żaqq
-Gass u nefħa
-Uġiegħ ta’ ras

Normalment l-aktar prodotti alimentari li persuni jbatu b’intolleranza għalihom jinkludu:

 • Lattosju (lactose) li jinstab fil-ħalib u prodotti tal-ħalib
 • Glutina (gluten) li tinstab fil-prodotti tal-qamħ
 • Kaffeina
 • Bajd
 • Ħmira
 • Kimiċi naturali u oħrajn miżjuda fl-ikel bħal aspartame, MSG u food colourings

Wieħed jista’ jikseb għarfien dwar liema ikel għandu intolleranza għalih permezz ta’ prick test li jsir f’bosta spiżeriji u kliniċi lokali.
Persuni li jbatu minn intolleranza għal lattosju jew il-glutamina jridu jaddattaw dieta li tikkonsisti fi prodotti alternattivi.

Dan huwa possibbli anka permezz ta’ pariri professjonali mingħand nutrizzjonista.

Huwa importanti wkoll li jinqraw sew it-tikketti ta’ l-ikel qabel ma jiġi ikkunsmat kif wkoll insaqsu fuq l-ingredjenti meta ma niklux mid-dar.

Il-gravita’ ta’ l-intolleranza tvarja minn persuna għall-oħra.
Persuni b’intolleranza moderata għal lattosju (lactose) jistgħu jieħdu supplimenti ta’ lactose enzyme, li jkisser il-lattosju qabel ma’ possibilment jiġi ikkunsmat ikel li jkun fih dan il-komponent.

Il-probijotiċi kif wkoll supplimenti tal-minta jgħinu wkoll sabiex jtaffu nefħa u sintomi gastrointestinali oħra ta’ intolleranza.

Tajjeb insemmi illi intolleranza għal xi prodotti ta’ l-ikel hija kundizzjoni distinta minn dik magħrufa bħala Irritable Bowel Syndrome (IBS), liema kundizzjoni nitkellmu dwarha f’artikli oħra.

L-Ispiżjara Kathryn Galea

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese