fbpx

IL-ĦABIB ALESSANDRU – Storja miktuba minn Jenson Elsworth

Miktub minn
Reklam

Daniel ilu jipprepara tul ħajtu kollha għall-opportunità bħal din. Fetħet applikazzjoni għal xogħol li tant ilu jistenna. Xogħol ta’ ġurnalist mal-akbar kumpanija fil-gżejjer Maltin. Ġenerazzjonijiet ta’ ġurnalisti, pratikkament il-ġurnaliżmu qiegħed fid-demm tal-familja tiegħu. Minħabba f’hekk ġietu naturali li jimxi f’dan il-passaġġ u xtaq li jkompli t-tradizzjoni bħal l-antenati.

Għandu websajt fejn jippublika artikli dwar ġrajjiet kurrenti relatati mal-mużika, mal-politika, mal-attiviżmu tal-istudenti u dwar nies famużi. Kif ukoll, qiegħed irreġistrat l-Università fil-kors tal-ġurnaliżmu. Minħabba f’hekk, iħossu l-aqwa deċiżjoni għal din il-pożizzjoni.

Sieħbu Alessandru, dejjem kien ta’ sapport kbir. Fejn jaqa’ Daniel, ikun hemm Alessandru jiġbru, fejn jagħżaq isalvah, u meta jkun mimli dieqa, dejjem ikun hemm biex ibiddillu l-burdata għall-aħjar. Minn dejjem kien hemm għalih, minn ċkunitu. Kien kittieb ta’ stejjer kontemporanji u surreali, iħobb il-ġrajjiet kurrenti wkoll. Probabbilment hija waħda mir-raġunijiet għalxiex jaqblu hu u Daniel. Iz-ziju ta’ Alessandru jaħdem mal-kumpanija tal-midja li Daniel tħajjar biex japplika. Minħabba f’hekk, mal-ewwel ġietu l-idea biex jgħaddilu kelma ħalli jkollu ċans akbar. Iżda, Daniel ma kienx jemmen fl-għajdut ta’ mhux ‘kemm taf iżda lil min taf’, u m’aċċettax. Ried li jidħol bil-mertu tiegħu u ta’ ħadd aktar.

Alessandru jemmen li ħa jagħmillu hekk għal ġid tiegħu, b’hekk għamel fattih u qal lil zijuh dwar l-applikazzjoni ta’ Daniel. Zijuh assigurah li jgħaddilu kelma bil-qalb kollha. Qallu wkoll li jekk jieħu l-pożizzjoni ħa jkollu paga tajba ferm, xogħol stabbli, kollegi b’qalbhom tajba u ta’ għajnuna u l-impjegatur ġust u inkoraġġanti. Alessandru baqa’ ċċassat u ħosbieni. Ma basarx li xogħol daqshekk tajjeb.

“J’Alla jieħu l-pożizzjoni hu għax ħaqqu”, qallu Alessandru b’tbissima żgħira.

Xahar wara. Instema’ mowbajl. Daniel mimli ansjeta’ u biża’:
“X’se nagħmel?”, qallu b’ton panikuż.

Alessandru qallu biex jaqbdu, tant kemm ilhom jistennew flimkien, ma jridux jistenna aktar.

Qabdu. Fetaħ il-mowbajl. Wieġbu. Daniel ikkwieta aktar milli kien.

Alessandru baqa’ skantat.

“Tgħidlix?”… staqsieh Alessandru.

Kien hemm mument ta’ silenzju. Il-kamra vakanti mill-kliem. Il-mużika baxxa li kellhom għaddejja biss bdiet tinstema’. Jisimgħu n-nifs konstanti tagħhom. Is-silenzju beda jikber fil-fond.

“M’għażlunix… daqshekk, ħajti spiċċuta. Ale, il-ġurnaliżmu huwa ħajti. Issa, issa… x’se nagħmel? Qaluli li ntgħażel xi ħadd ieħor bi kwalifiki u attributi aħjar għax-xogħol”, qallu kważi mbikkem.

Alessandru beda jassigurah li huma qegħdin jitilfu ħaddiem bħalu mhux hu. Li hemm ħafna aktar kumpaniji akbar u aħjar. Qallu li ħa jkun miegħu għas-sapport. Lanqas laħaq spiċċa kliemu li ma daqqlux l-mowbajl lil Alessandru. Alessandru inħasad.

“Ħa jkolli mmur Dan, narak għada tajjeb?” qallu b’ton mgħaġġel.

U telaq. Daniel imkisser. Ma setax jemmen li l-akbar ħabib tiegħu ħa jħallih lampa stampa f’mument hekk.

“Jagħmel hu, għandu ħajtu wkoll hu”, qal Daniel b’ton sogħbin u mtertaq.

Min-naħa l-oħra, Alessandru qiegħed fuq il-mowbajl jitkellem.

“Grazzi zi, talli għintni. Opportunità u paga bħal dik ma stajtx inħalliha tgħaddi minn quddiemi mingħajr ma naħtafha. Din tibqa’ bejnietna e, Daniel qatt m’għandu għalfejn isir jaf, u jekk isir jaf dak jgħaddilu malajr. Narak it-Tnejn ix-xogħol”, qallu b’ħerqa.

TMIEM

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese