fbpx

L-Istorja tal-Kelb l-Ewwel Parti – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Għadni niftakar l-ewwel darba li dħalt fid-dar tiegħi fejn hemmhekk rajtkom għall-ewwel darba. Ma ninsa qatt l-emozzjonijiet sbieħ tagħkom hekk kif rajtuni u għannaqtuni magħkom. Id-dar għoġbitni ħafna speċjalment dik l-atmosfera li kien hemm, kullimkien imżejjen u kkulurit. Dak kien l-ewwel Milied tiegħi magħkom u ma nistax infisser il-ferħ li kont ħassejt meta rajt dik l-attenzjoni kollha fuqi u maħbub minn kulħadd. Wara li drajtuni u bdejt nikber, ħassejt li l-entużjażmu minn naħa tagħkom kien naqas sew u ħadd ma baqa’ jfissidni u joħodni l-passiġġati li tant kont inħobb nagħmel.

Smajt li reġa’ wasal Milied ieħor, iżda din id-darba huwa ferm differenti minn dak ta’ qablu għaliex m’għadnix noqgħod fid-dar is-sabiħa, maħbub mill-familja tiegħi. Ma nafx kif, spiċċajt ġo kamra magħluqa bil-ħadid, waħdi u abbandunat minn kulħadd. Ma nistax infissrilkom id-dwejjaq li għandi fuqi meta nara f’liema stat spiċċajt. Tgħidx kemm nibki waħdi u dejjem nibqa’ nittama li xi darba il-familja tiegħi terġa’ tiġi hawn għalija biex toħodni lura d-dar magħha. Forsi hawn min jaħsibna xi oġġett u li jistgħu jagħmlu dak li jridu bina imma aħna wkoll għandna qalb, aħna wkoll inħossu ħafna meta l-familja tagħna stess iġġegħelna nsoffru dan kollu.

Iżda għalkemm qed jiġri dan kollu madwari jien xorta għadni nħobb lill-familja tiegħi u dejjem nibqa’ nittama li kif jien qed inħoss in-nuqqas tagħhom huma wkoll għad xi darba jħossu n-nuqqas tiegħi. Għalhekk jien beħsiebni nibqa’ nistenniehom, għax l-imħabba tiegħi lejhom ma waqfet qatt.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese