fbpx

Il-ĦABIBA TAL-QALB – Storja miktuba minn Jenson Elsworth

Miktub minn
Reklam

Kienu l-aktar koppja magħrufa, kif tisma’ isimhom, kulħadd jitbissem u jgħid kummenti mill-isbaħ fuqhom. Il-koppja favorita tat-triq, tal-blokka, jekk hux anke tar-raħal. Marvin u Claire. Iżda, mhux il-koppja li qed timmaġinaw ta, huma l-aktar koppja platonika u famuża man-nies, iżda huma ħbieb tal-qalb, xejn aktar. Imsomma, biex ikun għedt kollox, kulħadd, ibda mill-ġirien, il-familjari, il-kappillan, tal-ħwienet, in-nies tal-pjazza, is-sendikajri tat-toroq jew aħjar il-kameras realistiċi, u biex nitfa’ lil kulħadd f’keffa waħda, is-soċjeta’ kollha jaħsbuhom flimkien f’sens romantiku. Marvin u Claire mdorrijin jisimgħu stejjer u qlajjiet pożittivi, għax għalihom ġuvni u tfajla daqshekk qrib ta’ xulxin sinjal li hemm xi ħaġa bejniethom. Issa jew kulħadd tradizzjonali, u ma jarax li mara u raġel jafu jkunu ħbieb biss, jew Marvin u Claire qed jaħbu xi ħaġa.

Il-verita’ hi li ż-żewġ punti imsemmija huma validi sa ċertu punt. Il-komunita’ verament qisha qatt ma rat żewġt iħbieb bi ħbieberija soda, u Marvin vera jħobbha lil Claire. Aktar minn ħbieb. Minn dejjem kien jgħożżha bħala ħabiba, iżda ma jistax jevita verament xi jħoss għaliha. Iżda, jibża’ jgħidilha. Dejjem jgħaddulu ħsibijiet koroh bħal: ‘forsi ma tkunx reċiprokata’, ‘ma tkellimnix aktar’, ‘tidħak f’wiċċi’ jew ‘titmejjel bija’. Dejjem ikun se jiftaħ qalbu magħha, imma jew tintervieni Claire mingħajr ma tinduna jew jeħillu lsienu. Ir-raħal probabblilment jafu iżda milli jgħinu, aktar jirrituha lil Claire.

“Dejjem l-istess rakkont Marv, għajjuni ta”, gergret Claire.

“Għandek mitt raġun, imma tad-daħk, jien ma nidejjaqx nismgħom’”, irrisponda Marvin.

Claire daħket u ammettiet li tidejjaq għax jeqirduha b’mod kostanti, mhux minħabba l-qlajja nnifisha. Baqgħu mixjin lejn il-ġnien favorit tagħhom. Kienet niżla x-xemx. Kollox lejn l-oranġjo u safrani, arja sħuna, l-isbaħ mument tal-ġurnata għalihom. Qatt ma ra lil Claire daqshekk sabiħa u affaxxinanti. Bdiet tixgħel f’għajnejh. It-tbissima kbira u nfettiva tagħha, għajnejha kannella jleqqu bix-xemx, il-wardiet ta’ wiċċha jispikkaw. Kien mitluf.

“Marv, Marv, int hawn?”, qaltlu b’leħinha kemmxejn mgħolli ħa jismagħha sew.

“Hawn, hawn, bdejt naħseb fil-fond, skużani”, weġibha Marvin.

Daħket, “u fuq xiex bdejt taħseb, fuq Julietta?” kellmitu b’ton umoristiku.

“Xi ħaġa hekk”, weġibha minn taħt l-ilsien.

Saqsietu x’qal iżda dawwarlha l-kliem għax ġa bdiet taqbdu l-ansjeta’. Claire baqgħet tinsisti biex jirrepeti x’qallha. Qalb Marvin bdiet tħabbat sebgħa sebgħa, kien qed jegħreq fl-għaraq, idu għasra, beda jieħu nifs qawwi wara l-ieħor u ma beda jara xejn ħlief lil Claire. Lanqas tagħha ċans titkellem aktar. Resaq viċin tagħha. Qabadilha idha u ħaddejha, u daħal għall-bewsa.

TKOMPLI.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese