fbpx

Ir-Rigal – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Kien wasal Diċembru u bħal kull sena Karen kienet tmur tixtri r-rigali kollha minn kmieni ħalli meta jasal il-waqt ikollha kollox ippreparat. Kienet kuntenta li nqdiet minn kollox biss kien fadlilha r-rigal t’ommha x’tixtri. Ġiet bejn ħalltejn x’ser taqbad tixtrilha u kien għadu ma ġieha xejn speċjali f’moħħha li lil ommha żgur jagħmilha ferħana.

Ġietha l-idea li tagħmlilha frejm b’ħafna ritratti tal-familja kollha meta kienu għadhom żgħar imma waqt li bdiet tqalleb fir-ritratti idea isbaħ ġiet f’moħħha. F’ritratt partikolari fejn kien hemm hi u ħutha żgħar kien hemm tifla oħra tamparhom li ma kinitx oħthom. Din it-tifla kien jisimha Nadia u kienet tgħix f’ istitut. Il-ġenituri ta’ Karen kienu jġibu lil Nadia ħafna drabi d-dar tagħhom u xtaqu anka jaddottawha imma ma rnexxilhomx għax il-qagħda finanzjarja ta’ dak iż-żmien ma kinitx tippermetti.

Ġara li darba koppja oħra urew interess fit-tifla u addottawha huma. Għalkemm omm Karen ferħet li sa fl-aħħar Nadia sejra ssib xortiha ma’ familja ġdida xorta sewdet qalbha ħabba li ma setgħetx tibqa’ taraha u tgawdiha. Minn dak iż-żmien ‘l hawn lil Nadia ma reġgħux rawha aktar imma omm Karen qatt ma nesiet lil din it-tifla grazzjuża.

Karen ħasbet biex tikkuntatja lill-istitut forsi jgħinuha  fit-tfittxija għal Nadia biex b’hekk tkun tista’ terġa tlaqqaha m’ommha. Dak il-ħin ċemplet lil ħutha l-oħra u qaltilhom bl-idea. L-għada marret l-isitut u urithom x-xewqa tagħha. B’xorti tajba saret taf li Nadia baqgħet viċin l-istitut u ta’ sikwit kienet iżżur lis-sorijiet u tagħtihom xi donazzjonijiet għalhekk kienet ser tkun faċli biex ikellmuha.

Ġimgħa wara kellha tmur għar-risposta u tgħidx kemm talbet għal risposta pożittiva. Kif waslet is-soru talbitha tistenna ftit u għaxar minuti wara dehret dieħla l-Madre ma’ mara oħra. Karen mal-ewwel għarfet li dik il-mara kienet Nadia u dlonk marret tgħannaqha magħha. Fi ftit kliem Nadia qaltilha li kienet lesta tiġi tiltaqa’ mal-familja kollha b’mod speċjali m’ommha.

U sa fl-aħħar il-jum tant mistenni wasal. Kollha kemm huma nġabru fil-kamra tal-pranzu tal-ġenituri ta’ Karen u hemm kulħadd beda jagħti r-rigali lil xulxin u jifraħ b’dak li jkun qala. Lil ommhom ħadd ma kien għadu tahha rigal u hi baqgħet kwieta tħares lejhom u tieħu gost tarahom jifirħu. Imbagħad kien imiss ir-rigal tagħha u għalhekk Karen ġibditha fin-nofs u qaltilha.

‘’Ma, aħna dis-sena ma nfaqnilekx rigali għoljin. Iftaħ dan ir-rigal u ara jogħġbokx’’

‘’Sewwa għamiltu, jien ngħidilkom ma toqgħodux tonfqu’’ Fetħitu u sabet il-frejm kollu ritratti.

‘’Għoġbok mama?’’ Qalilha binha.

‘’Ħafna ibni! Memorji sbieħ wisq, aħjar għadkom żgħar hekk’’

‘’Ħares sew lejn ir-ritratti mama u ara tiftakarx f’xi ħaġa jew f’xi ħadd’’ Qaltilha bintha l-kbira. L-Omm bdiet tifli r-ritratti u dlonk ftakret f’Nadia.

‘’Jaħasra, min jaf x’sar minnha. Qatt m’erġajt rajtha minn meta addottawha’’ Qaltilhom bid-dmugħ f’għajnejha.

‘’Mank nerġgħu narawha. Xi tgħid ma?’’

‘’Kieku aqta kemm ngħannaqha u nbusha, għalija kienet qisha binti wkoll. Bħalkom kont nistmaha’’

‘’Naf mama u napprezza dak kollu li għamilt miegħi fi tfuliti’’ Kif semgħet dan il-leħen ġdid ġej minn warajha kienet pronta dahret u hemm rat lil Nadia. Għalkemm kien għaddha ħafna żmien għarfitha mill-ewwel u t-tnejn li huma maru jiġru jgħannqu lil xulxin.

‘’Kemm immisjajtek binti, għadni s’issa nitlob għalik biex il-Mulej itik ħajja sabiħa kif jixraqlek’’

‘’Grazzi, jien ukoll ħsibt ħafna fikom, fik l-aktar mama imma nwegħedek li issa li erġajt sibtkom nibqa’ f’ħajjitkom u lilek niġi nżurek ta’ spiss’’.

Kollha kemm huma bkew bil-ferħ u mingħajr dubju dak kien l-isbaħ rigal li qatt setgħet irċeviet ommhom u Karen ħassitha ferħana li l-idea tar-rigal għamlet ħafna nies kuntenti.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese