fbpx

Il-Problema ta’ Jacob – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Jacob kien għadu kif jagħlaq sitt snin, tifel kwiet u dejjem b’dik it-tbissima fuq fommu. L-għalliema tiegħu qatt kellhom xejn ħażin xi jgħidu fih għaliex dejjem kien tifel eżemplari.

Darba minnhom is-surmast tal-iskola daħallu rapport li Jacob kien qed iwaqqaf lit-tfal bejn lezzjoni u oħra u jitlobhom il-flus. Għall-ewwel ħaseb li l-għalliema li marret tagħmel ir-rapport ħadet xi żball.

‘’Int żgur li Jacob Tonna qed jistaqsi għall-flus?’’

‘’Iva surmast ċerta. Tlett itfal mill-klassi tiegħi qaluli l-istess kliem u ftit ilu smajt għalliema oħra jitkellmu fuqu wkoll’’

‘’Qed insibha diffiċli biex nemminha ħaġa bħal din għax Jacob huwa wieħed mill-aktar studenti eżemplari li għandna fl-iskola kollha. Qatt m’għamel ħaġa bħal din’’

‘’Forsi għandu xi problema surmast, ma naħsibx li dan huwa każ ta’ bullying għax it-tifel vera kwiet’’

‘’Naqbel miegħek fuq hekk. Tinkwieta xejn issa nibgħat għalih u nkellmu’’ u hekk għamel.

Malli daħal fl-uffiċju tas-surmast Jacob waqaf ħdejn il-bieb.

‘’Ejja poġġi hawn Jacob’’ Hekk għamel it-tifel.

‘’Ħa nistaqsik xi ħaġa u rridek tgħidli l-verità. Int qed titlob xi flus lill-istudenti l-oħra?’’

Għall-kliem tas-surmast Jacob baxxa rasu u ma tkellimx għalhekk reġa’ qallu

‘’Mhu ħa tgħidli xejn Jacob? Taf li ma tistax titlob flus hux vera?’’

‘’Iva naf’’

‘’Mela allura għaliex qed tagħmel hekk?’’ U reġa’ baqa’ bla tweġiba.

Is-Surmast kien determinat li jsir jaf x’għandu t-tifel.

‘’Il-Papà u l-mamà jafu li qed titlob il-flus lil sħabek?’’

‘’Le ma jafux’’

‘’U int xi trid tixtri b’dawn il-flus?’’

‘’Il-Flus mhux qed niġborhom għalija’’

‘’Mela għal min? Hawn xi ħadd qed jitolbok xi flus?’’

‘’Le, qed niġborhom għal oħti ż-żgħira għax ma tiflaħx ħafna. Il-mamà qaltli li għandhom bżonn ħafna flus biex oħti tkun tista tfieq u tibqa’ magħna. Jien ma rridix tmut għax inħobbha ħafna’’

Kliem Jacob ħalla lis-surmast bla kliem. Huwa qam minn postu u għannaq it-tifel miegħu.

‘’Tinkwietax Jacob issa nagħmlu ħafna attivitajiet u niġbru ħafna flus biex ngħinu lil oħtok imma l-importanti li tħalli f’idejja u inti ma titlobhomx aktar flus. X’taħseb?

Hawn Jacob tbissimlu u għamillu sinjal b’rasu li kien qed jaqbel miegħu. Is-surmast żamm kelmtu u kull attività li bdew jorganizzaw, il-qliegħ kien qed imur kollu għall-familja ta’ Jacob li tant kienu fil-bżonn u bis-saħħa t’hekk setgħu jsiefru biha u sa sena wara fieqet għal kollox.

Jacob kien jinsab kuntent mill-ġdid għax issa oħtu setgħet tattendi l-iskola fejn imur hu u hekk kienet ser tkun dejjem qrib tiegħu.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese