fbpx

Il-Komponiment ta’ Isaac – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Miss Buhagiar kienet għalliema fi skola privata. F’dik l-għodwa bdiet tqassam il-pitazzi lill-istudenti wara li kkoreġiet il-komponimenti li kienu għamlu. Imbagħad bħas-soltu għajtet l-isem ta’ dak l-istudent li ġab l-ogħla marka u qaltlu biex ipoġġi fuq is-siġġu speċjali li huma kienu jsejħulu t-tron. Dan kienet tagħmlu biex l-istudenti kollha jippruvaw jagħmlu ħilithom ħalli kollha kemm huma jpoġġu fuq it-tron
.
Dakinhar kien imiss lil Isaac, tifel kemmxejn mistħi li ma tantx iħobb jintegra. Għall-bidu sabha diffiċli ħafna biex iqum minn postu u jmur ipoġġi fuq it-tron imma mbagħad bis-sapport ta’ sħabu għamel kif qaltlu l-għalliema.

‘’Illum irrid ngħid prosit speċjali lil Isaac tal-komponiment li kiteb. Kif tafu t-tema kienet fuq il-familja u ħafna minnkom ktibtu esperjenzi sbieħ li tgħaddu minnhom kuljum. Min-naħa l-oħra Isaac kiteb storja mhux daqstant feliċi li sfortunatament ħafna familji jgħaddu minnha wkoll. Prosit ukoll talli bl-immaġinazzjoni tiegħek dħalt tant f’dettall li jien stess ħassejtni qed ngħix fl-istorja ta’ dan it-tfajjel sfortunat .’’ U Kif Miss Buhagiar waqfet titkellem il-kumplament tal-klassi tawh ċapċipa.

Isaac kien ilu ma jħossu daqshekk speċjali għalhekk qalbu mtliet b’ferħ kbir. Ftit wara mar lura postu biex ikomplu bil-lezzjoni. Malli l-ġurnata tal-iskola ġiet fi tmiemha flimkien ma’ sħabu mar jaqbad il-vann u ftit wara kien jinsab fejn id-dar tiegħu. Sellem lil sħabu u mar jiftaħ il-bieb.

Kif daħal ġewwa t-tbissima li kellu fuq fommu mietet minnufih. Mal-art lemaħ lil ommu f’għadira demm u dlonk mar jiġri għal fuqha mbikkem. Beda jsejħilha u ma bdietx twieġbu. Rasu bdiet iddur bih imbagħad mar jiġri jċempel l-ambulanza. Lil missieru ma ċempillux għax kien jaf li dak li ġara lil ommu kien x’aktarx xogħlu għax ma kinitx l-ewwel darba li refa’ jdejh fuqhom. Ommu spiċċat l-isptar għall-kura għax tilfet ħafna demm u mal-ħin missieru ġie arrestat wara l-istqarrija li għamlet martu meta ġiet f’tagħha.

L-Għada Isaac ma marx skola wara t-trawma kerha li għadda minnha. Malli Miss Buhagiar semgħet bl-aħbar dlonk ftakret fil-komponiment tiegħu u hemm irrealizzat li dak kollu li kien kiteb it-tifel ma kienx xejn għajr ir-realtà li kien qed jgħaddi minnha ta’ kuljum id-dar.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese