fbpx

“ĦA NIFS PROFOND U ĦABBAT FUQ IL-BIEB” – Storja miktuba minn Jenson Elsworth

Miktub minn
Reklam

“Ieqaf hemm issa!”, instema’ vuċi jgħajjat. John iffriża bit-terrur. Dar u ra figura twila bil-barnuża fid-dell tipponta xabla lejh. John kien bla kliem meta kien ikkonfrontat bl-orrur ta’ quddiemu. Il-passi tar-raġel ġiegħlu l-weraq niexef iħaxwxu. Qalb John kienet qed tħabbat b’mod rapidu kull sekonda. Innota li dan ir-raġel misterjuż kellu pistola fuqu wkoll, allura basar li jekk se jiġri mingħajr xi tip ta’ distruzzjoni, dan ħa jkun l-aħħar mument ta’ ħajtu.

John ma kienx qed jaħseb ċar peress li hu jmur għand psikologu, minħabba li kemm -il darba ra alluċinazzjonijiet f’ħajtu. B’hekk ma kienx ċert jekk din kinitx waħda wkoll. Ir-raġel wissa lil John biex jipprepara għad-destin tiegħu. John innota pajp taċ-ċomb mal-art. Għalhekk qabadha malajr kemm jista’ u garaha lejn ir-raġel. Ir-raġel mgħotti ħarabha malajr. Qabad il-pistola u spara tir lejn dan John. L-isparatura ġiegħlet koċċ għasafar itiru. Fortunatament, peress li John kien qed jiġri biex jaħrab, ir-raġel ma laqtux. U John ħarab bla periklu ta’ xejn. Huwa baqa’ jiġri għal ħajtu sakemm sab trejqa oħra u għadda minnha.

John sab ruħu fi trejqa magħluqa. Ma kellux fejn imur. Kien jaf li jekk ried jibqa’ ħaj kellu jissielet. Ir-raġel laħqu. Mexa bil-mod lejh. Reġa’ qabad ix-xabla. U lesta biex itemm ħajjiet John. John qabad ħadida li sab ħdejn saqajh u prepara biex jiddefendi lilu nnifsu. Bdiet il-ġlieda tagħhom. John irnexxielu jerbaħlu għal ftit sekondi u b’hekk reġa’ ħarab. Ix-xemx kienet nieżla. Kienet kwistjoni ta’ żmien efemeru sakemm it-toroq jimtlew bid-dlam. Wara dak kollu li ġaralu, John ħareġ bl-idea li jċempel il-pulizija. Iżda, irrealizza li l-mowbajl waqa’ minn butu meta kien għaddej. Huwa pproċeda lejn l-għassa tal-pulizija sabiex ikun jista’ jinterpreta dak li ġralu. Iżda, xejn ma mar skont il-pjan tiegħu għax l-għassa tal-pulizija kienet vakanti.

John ħares ħarsa lejn ħanut fuq in-naħa l-oħra tat-triq. Meta laħaq il-ħanut, talab għall-għajnuna. Is-sid tal-ħanut tħawwad malajr. M’emminx kelma li qallu, hekk kif kien ġa sema’ dawn it-tip ta’ stejjer ripetutament. Filli qed jitkellmu, filli jinstema’ tir, dritt fis-sider tal-ħanut. John inħasad. Qabeż fuq il-bank biex isalva lilu nnifsu. Ir-raġel ta’ wiċċu mgħotti mexa lejh bil-pistola biex joqtlu. Iżda John qabad idejn dan ir-raġel. Dawwarilu, fejn ġiegħlu jwaqqa’ l-pistola. Imbagħad John imbuttah mal-art u qabad il-pistola. Minnufih, ir-raġel qabad sikkina minn butu u daħħalha ġo żaqq John. Fl-istess mument, John sparalu u qatlu.

Il-qamar beda jixgħel, joħloq l-uniku dawl li kien hemm fit-triq. John kien ferut gravi. Ftit ftit beda jzappap. Ipprova jsib lil xi ħadd min jgħinu. Fl-aħħar wasal ħdejn dar. Kien għajjien u bla saħħa iżda rrnexxielu jilħaqha. Ħa nifs profond u ħabbat fuq il-bieb.

TMIEM

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese