fbpx

Mananni – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Ħafna nies kienu jistkerħuha lix-xwejħa Mananni ħabba d-dehra fqira tagħha. Kull meta kienu jarawha tħuf barra tista’ tgħid in-nies kollha tar-raħal kienu jaħarbuha għax għal uħud kienet tal-mistħija li jidhru jsellmulha jew aktar u aktar ikellmuha. Anke laqmijiet li jweġġgħu l-qlub kienu sabulha.

Iżda Mananni ma kinitx dik li tidher. Kellha qalbha tad-deheb u kienet taf tħenn għall-proxxmu tagħha u dawk il-ftit nies li kienu jafuha mill-viċin dejjem apprezzaw il-kwalitajiet sbieħ tagħha.

Darba fost l-oħrajn Mananni kienet sejra lura lejn darha wara mixja qasira mar-raħal u hekk kif kienet dieħla ġewwa rat mara li xejn ma kienet tidher f’sikkitha. Ġiet bejn ħalltejn jekk tmurx tgħinnha jew le għax din l-istess mara mhux l-ewwel darba li kissritha għax ppruvat tkellimha. Baqgħet tħares lejha mill-bogħod imma wara ftit sekondi ratha titbandal lura u taqa’ mal-art.

Marret tiġri għal ħdejha u bl-għajnuna ta’ raġel ieħor li nzerta kien għaddej mill-istess triq daħluha fid-dar ta’ Mannani u poġġewha fuq is-sufan. Marret tiġri ġġib biċċa u xarbitilha wiċċha. Ftit wara bdiet tistejqer sakemm ġiet f’tahha għal kollox u hemmhekk indunat li kienet tinsab fid-dar ta’ Mannani. Qamet tiġri minn fuq is-sufan u kienet ser toħroġ ‘il barra imma dlonk waqfet milli tagħmel dan. Irrealizzat li kieku ma kienx għal Mannani hi kienet tibqa’ hemm mal-art u forsi meta kienu jindunaw biha kien ikun tard wisq. Daret lura u resqet viċin tagħha.

‘’Grazzi talli għentni’’ qaltilha. Mananni ma weġbitiex imma tbissmitilha u għafsitilha idejha. Kif il-mara rat dan il-ġest nobbli tax-xwejħa qabżulha żewġ demgħat minn għajnejha u fil-waqt li ħaddnitha magħha qaltilha ‘’Jiddispjaċini ta kemm-il darba trattajtek ħażin bl-imġieba tiegħi, issa naf kemm għandek qalbek tajba u nittama li xi darba anka jien inkun ta’ għajnuna għalik. U Mananni weġbietha ‘’Jekk kull meta tarani tieqaf tkellimni flok tinjurani ikun biżżejjed, jien ma tantx għandi ħbieb’’

Hekk kienet magħmulha Mananni, li anke min itiha bis-sieq, jekk xi darba ser jiġi bżonnha hi dejjem kienet hemm lesta biex tgħinu.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Ara wkoll

Reklam
Reklam
EnglishMaltese