fbpx

Daqshekk l-Ewwel Parti – Storja miktuba minn Mandy Cilia

Miktub minn
Reklam

Daqshekk, kienet deċiża li llum tagħmel dak li għandha tagħmel.

Kif daħlet fil-kamra ta’ uliedha kienet ħa terġa’ tmur lura minn dak li ddeċidiet ftit qabel imma r-ras stinata tagħha ma ħallitiex tagħmel dan. It-tfal kienu mitlufin fl-isbaħ raqda imma malajr qajmithom minn hemm biex tlibbishom.

‘’Fejn sejrin mamà?’’ Qaltilha bintha ta’ ħames snin.

‘’Ħa mmorru dawra bil-karozza’’ It-tnejn ferħu għal aħbar t’ommhom.

‘’Ħa nerġgħu nibdew noħorġu ma? Ġifieri mhux ser tibki aktar?’’ Qalilha binha ta’ sitt snin.

‘’Iva sabiħ, iva’’ Qaltlu b’leħinha mriegħed. Għaxar minuti wara t-tlieta li huma kienu jinsabu fil-karozza. Sandra startjat minnufih u bdiet issuq mingħajr ma kienet taf fejn sejra.

Dak il-ħin kellha konfużjoni sħiħa f’moħħha. Ma kinitx qed taħseb, riedet biss teħles mill-problemi kollha li kellha. Ma kelliex ma min tiftaħ qalbha għaliex il-familja tagħha kienet ilha ma tkellimhom is-snin wara li marret tgħix ma’ raġel li skonthom ma kienx jixirqilha. Kienet kuntenta mas-sieħeb tagħha speċjalment kif uliedha ġew fid-dinja. Kellha kollox sakemm darba waħda r-raġel li kienet tant tħobb marad u fi ftit xhur miet u ħalliha waħidha f’din id-dinja biex tkompli trabbi l-uliedhom.

Ippruvat timxi ‘l quddiem imma l-problemi li bdiet tiffaċja waħidha ħassithom kbar wisq għaliha. Kellha bżonn xogħol malajr iżda għalkemm sabet, il-paga tagħha ma kinitx biżżejjed biex tgħajjex lil uliedha u tħallas il-kirja tal-post. Saret taf ukoll li s-sieħeb tagħha ħalla xi dejn warajh u n- nies issa bdew jiġru warajha biex jitħallsu mingħandha. Għalxejn qaltilhom li hi ma kienet taf b’xejn u flus x’tagħtihom ma kelliex għax bdiet tirċievi ħafna theddid.

Imma issa daqshekk. Kienet deċiża li llum ittemm kollox għax ma setgħetx tibqa’ tgħix f’dik il-ħajja. L-irdum issa kien jidher aktar fil-qrib għalhekk għafset il-gas u kompliet issuq dritt lejh. Tat ħarsa ħafifa lejn it-tfal mill-mera tan-nofs u tbikkmet x’ħin rat il-ħarsa innoċenti tagħhom. It-tnejn li huma kienu jidhru ferħanin għal ommhom għax sa fl-aħħar ħarġithom mid-dar.

Reklam

Ixxerja din il-paġna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ara wkoll

Reklam
Reklam

Ipparteċipa f'TEK TEK

Għandek xi kitba, ritratti jew filmati? 

Reklam
Reklam
EnglishMaltese